Kategoria: Sähkötupakka

Onko sähkötupakka korviketupakka vai apu tupakoinnin lopettamiseen?

Sähkötupakan käyttö näyttää yhä vain lisääntyvän siihen liitetyistä terveyttä vaarantavista viesteistä huolimatta. Sähkötupakka on kuitenkin myös asiantuntijoiden mielestä ’oikeaan’ tupakointiin verrattuna se pienempi paha, vaikkakin myös sähkötupakka altistanee riippuvuuteen.
Jos sähkötupakasta yritetään etsiä positiivisia puolia, niin sähkötupakkaahan ei varsinaisesti polteta kuten savukkeita, joten se ei tuota savua, tervaa tai häkää, jotka ovat terveydelle vahingollisia. Siinä hengitetään höyryä, jonka muodostamiseen käytetty neste kylläkin voi sisältää nikotiinia.

Kuva sähkötupakasta

Sähkötupakan ilmestyttyä Suomen markkinoille sillä on ollut monipuolinen taival: muutama vuosi sitten
sähkötupakkatuotteiden myynti kiellettiin Lääkelaitoksen toimesta. Kolme vuotta sen jälkeen Vantaan käräjäoikeuden päätös puolestaan vapautti sähkötupakan myynnin. Nykyisin sekä sähkötupakkaa että siinä käytettävää nikotiinitonta nestettä saa myydä Suomessa. Nikotiinipitoisia sähkötupakkavalmisteita ei saa myydä Suomessa, mutta niitä saa tilata tai tuoda ETA-alueelta omaan käyttöön. Vuodesta 2012 tupakkatuotteiden kuin myös sähkötupakan mainonta on ollut internetissä kiellettyä.

Tupakoinnin lopettaminen on helppoa

Tutkimukset sähkötupakan terveys- ja muista vaikutuksista ovat kuitenkin vielä aivan alkutaipaleellaan.
Lisätutkimuksia sähkötupakan erilaisista vaikutuksista tullaan tekemään ja tuloksia saamaan lähivuosina.
Jo kuitenkin tässä vaiheessa myös asiantuntijat tuntuvat kallistuvan sille kannalle, että sähkötupakka
aiheuttaa tupakointiin verrattuna vähemmän haittavaikutuksia. Ja sähkötupakka nähdään myös joissakin
piireissä tupakkaa vaarattomampana vaihtoehtona tupakoinnin lopettamiseen kykenemättömille ja
niille, jotka eivät asennoitumisensa vuoksi kykene tupakointia lopettamaan. Asiantuntijoiden mielestä
tupakointia lopetettaessa sähkötupakan asemasta tulisi käyttää nikotiinikorvaustuotteita ja vierotuslääkkeitä.